www.smcentrumwola.pl
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu PDF Drukuj

Bilans

Sprawozdanie Zarządu za 2015r.

Zal. do sprawozdania Zarządu

Warszawa, dnia  9.05.2016

Z A W I A D O M I E N I E


Zarząd S.M. „Centrum – Wola” działając w oparciu o § 46 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków S. M. „Centrum – Wola”


1. Zebranie I Części Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 7.06.2016r. (wtorek) o godz. 1730 dla członków posiadających lokale w budynkach Płocka 4, 8, Skierniewicka 1/7, 13 - w lokalu Uniwersum Serwis Sp. z o.o. przy ul. Kasprzaka 24 w Warszawie (I piętro, sala konferencyjna, nr 16),

2. Zebranie II Części Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 8.06.2016r. (środa) o godz. 1730 dla członków posiadających lokale w budynkach Płocka 10, 12, 14, Skierniewicka 15, 17, 19 - w lokalu Uniwersum Serwis Sp. z o.o. przy ul. Kasprzaka 24 w Warszawie (I piętro, sala konferencyjna nr 16),

3. Zebranie III Części Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 6.06.2016r. (poniedziałek) o godz. 1730 dla członków posiadających lokale w budynkach przy ul. Wolskiej 69, 75, 81 - w lokalu Uniwersum Serwis Sp. z o.o. przy ul. Kasprzaka 24 w Warszawie (I piętro, sala konferencyjna nr 16),

4. Zebranie IV Części Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 14.06.2016r.  (wtorek) o godz. 1730 dla członków posiadających lokale w budynku przy ul. Ludwiki 4 – w sali konferencyjnej w budynku Spółdzielni przy ul. Siedmiogrodzkiej 11,

5. Zebranie V Części Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 15.06.2016r.  (środa) o godz. 1730 dla członków posiadających lokale w budynku przy ul. Kasprzaka 24a - w sali konferencyjnej w budynku Spółdzielni przy ul. Siedmiogrodzkiej 11,

6. Zebranie VI Części Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 13.06.2016r. (poniedziałek) o godz. 1730 dla członków posiadających lokale w budynkach przy ul. Ludwiki 1b, 3a, 5a - w sali konferencyjnej w budynku Spółdzielni przy ul. Siedmiogrodzkiej 11,

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór prezydium zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały nr 68/WZ/2016 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej IX kadencji 2016 – 2019. Do trybu i terminu zgłaszania kandydatów stosuje się przepisy § 461 ust. 2,3 i 6 Statutu.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu za 2015r. – dyskusja.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015r. – dyskusja i podjęcie uchwały Nr 69/WZ/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania RN za 2015r.
 8. Podjęcie uchwały Nr 70/WZ/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015r.
 9. Podjęcie uchwał: Nr 71/WZ/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015r.; Nr 72/WZ/2016 w sprawie udzielenia absolutorium  Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Michalakowi; Nr 73/WZ/2016
  w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Beaty Łysiak.
 10. Przyjęcie uchwały Nr 74/WZ/2016 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań na 2017r.
 11. Przyjęcie uchwały Nr 75/WZ/2016 ws. przeznaczenia środków finansowych otrzymanych od Miasta st. Warszawy na remont skrzyń fundamentowych w budynku Płocka 14.
 12. Omówienie wyników przeprowadzonej przez Spółdzielnię ankiety ws. instalacji podzielników kosztów centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni i przyjęcie uchwały Nr 76/WZ/2016 ws. zamontowania podzielników kosztów centralnego ogrzewania w lokalach w budynkach: Płocka 4, 8, 10, 12, 14, Skierniewicka 1/7, 13, 15, 17, 19, Wolska 69, 75, 81, Ludwiki 1b, 5a.
 13. Informacja na temat podjętych przez Zarząd Spółdzielni działań ws. budowy metra.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Wszyscy członkowie mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami Zarządu, Rady Nadzorczej, bilansem Spółdzielni za 2015r. oraz projektami uchwał od Nr 68 do Nr 76, które wyłożone zostały
w biurze Spółdzielni przy ul. Siedmiogrodzkiej 11 w Warszawie oraz umieszczonymi na stronie internetowej Spółdzielni www.smcentrumwola.pl.

W zebraniu mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Spółdzielni.
Prosimy o zabranie dowodów osobistych.

Zarząd S.M. „Centrum – Wola”

 
KONTAKT PDF Drukuj

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum – Wola”
ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa
NIP: 525-001-14-96 REGON: 011552834
KRS: 0000074655
e–mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Godziny otwarcia:
poniedziałek i czwartek: 9.00-17.30
wtorek i środa: 8.00-16.00
piątek: 8.00-15.00


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki i czwartki: 14.00-17.00
środy: dni bez przyjęć interesantów
wtorki i piątki: 9.00-12.00


Centrala:
22 632 27 50    22 632 97 63    22 632 85 53    22 632 89 56

wew. 13 administrator        wew. 14 dział członkowsko - mieszkaniowy

wew. 15 dział czynszowy    wew. 16 dział techniczny

wew. 18 dział finansowy     wew. 19 główny księgowy


Fax:
22 632 37 61

 

KONTO CZYNSZOWE - BANK PKO BP S.A. XVIII O/Warszawa

62 1020 1156 0000 7802 0006 3792

Informujemy, że od dnia 1.01.2014r. opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi wnoszona jest łącznie z opłatą za użytkowanie lokalu.


KONTO DLA LOKALI UŻYTKOWYCH - Bank Ochrony Środowiska

31 1540 1157 2001 6614 3837 0001


Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum - Wola” z siedzibą: ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa, KRS 0000074655, REGON 011552834, działająca w oparciu o przepisy art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i art. 29 ust. 1b ustawy o własności lokali w związku z art.23 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Każdemu, czyje dane są zawarte i przetwarzane w zbiorach Spółdzielni przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Dane te są niezbędne dla realizacji uprawnień Spółdzielni pełniącej rolę zarządu powierzonego w rozumieniu art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

W oparciu o powyższe przepisy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum – Wola” gromadzi dane w niżej wymienionych zbiorach:

- Wykaz osób, którym przysługuje prawo do lokalu i wykaz osób bez tytułu prawnego do lokalu.

- Rejestr lokali użytkowych i osób wynajmujących miejsca postojowe, pomieszczenia gospodarcze.